Wissenwert für Betreuungskräfte

Doświadczenie uczy, że nie każda osoba może podjąć się opieki nad osobami starszymi. Predyspozycje, jakimi powinien się cechować opiekun to:

   Sympatia dla osób starszych. Ludzie, którzy boją się starości lub z jakiegoś innego powodu nie lubią osób starszych, nie będą w stanie należycie służyć pomocą i opieką takim osobom.

   Łatwość adaptacji. Opiekunka musi mieć zdolność do szybkiego przystosowywania się do nowych warunków. W domu każdego podopiecznego obowiązują nieco inne zasady, im szybciej się do nich dostosuje, tym łatwiej będzie nawiązać kontakt z podopiecznym i jego bliskimi.

   Empatia. Opiekunka powinna posiadać łatwość zrozumienia i wczuwania się w emocje podopiecznego i jego bliskich, lecz nie ulegać im.

   Cierpliwość. Jeśli opiekunka jest niecierpliwa, w wielu sytuacjach szybciej i bez potrzeby będzie się denerwować, a napięcie będzie udzielało się podopiecznemu ze szkodą dla obu stron. Brak tej cechy jest poważnym przeciwwskazaniem do zajmowania się osobami starszymi.

   Łatwość nawiązywania kontaktów.

•   Sprawność fizyczna. Opiekunka powinna być na tyle sprawna, aby móc wypełniać obowiązki, które czasami wiążą się z dość dużym wysiłkiem fizycznym, np. podniesieniem podopiecznego.

   Znajomość języka niemieckiego. Umiejętność porozumienia się w języku niemieckim jest niezwykle przydatna jeśli chce się świadczyć usługi pomocy domowej i opieki w Niemczech na najwyższym poziomie.

   Prawo jazdy. Przydaje się zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak nie przy wszystkich zleceniach jest ono wymagane.

   Wykształcenie. Nie ma obowiązku posiadania specjalnego wykształcenia, jednak mile widziane są zawody medyczne (aczkolwiek zakres zadań opiekuna nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek zabiegów medycznych czy też czynności pielęgniarskich) oraz doświadczenie wynikające z pracy z ludźmi.

Rola opiekuna

Rolą opiekuna jest przede wszystkim wsparcie bliskich w opiece nad seniorem poprzez prowadzenie domu i towarzyszenie seniorowi w życiu codziennym. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze nie mogą zajmować więcej czasu, niż czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego podopiecznego i z zapewnieniem mu towarzystwa.

Każda pora Roku jest dobra na podjęcie nowej pracy. Warto zacząć pracę jako Opiekun Seniorów w Niemczech z Zybort Vermittlung.

Co możesz z nami zyskać:

 • Opiekę firmy przez cały czas trwania wyjazdu.
 • Gwarancję pełnego ubezpieczenia oraz odprowadzenia składek ZUS od średniej krajowej.
 • Organizację wyjazdu i pobytu.
 • Godne wynagrodzenie.
 • Pracę od zaraz, mamy dużą bazę kontraktów.
 • Ilustrowany przewodnik jezyka Niemieckiego Dla Opiekunow medycznych
 • Program Lojalnościowy

Życzymy sukcesów, przyjemności i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Zybort Team

Życzymy sukcesów, przyjemności i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Zybort Team

Doświadczenie uczy, że nie każda osoba może podjąć się opieki nad osobami starszymi. Predyspozycje, jakimi powinien się cechować opiekun to:

 • Sympatia dla osób starszych. Ludzie, którzy boją się starości lub z jakiegoś innego powodu nie lubią osób starszych, nie będą w stanie należycie służyć pomocą i opieką takim osobom.
 • Łatwość adaptacji. Opiekunka musi mieć zdolność do szybkiego przystosowywania się do nowych warunków. W domu każdego podopiecznego obowiązują nieco inne zasady, im szybciej się do nich dostosuje, tym łatwiej będzie nawiązać kontakt z podopiecznym i jego bliskimi.
 • Empatia. Opiekunka powinna posiadać łatwość zrozumienia i wczuwania się w emocje podopiecznego i jego bliskich, lecz nie ulegać im.
 • Cierpliwość. Jeśli opiekunka jest niecierpliwa, w wielu sytuacjach szybciej i bez potrzeby będzie się denerwować, a napięcie będzie udzielało się podopiecznemu ze szkodą dla obu stron. Brak tej cechy jest poważnym przeciwwskazaniem do zajmowania się osobami starszymi.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Sprawność fizyczna. Opiekunka powinna być na tyle sprawna, aby móc wypełniać obowiązki, które czasami wiążą się z dość dużym wysiłkiem fizycznym, np. podniesieniem podopiecznego.
 • Znajomość języka niemieckiego. Umiejętność porozumienia się w języku niemieckim jest niezwykle przydatna jeśli chce się świadczyć usługi pomocy domowej i opieki w Niemczech na najwyższym poziomie.
 • Prawo jazdy. Przydaje się zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak nie przy wszystkich zleceniach jest ono wymagane.
 • Wykształcenie. Nie ma obowiązku posiadania specjalnego wykształcenia, jednak mile widziane są zawody medyczne (aczkolwiek zakres zadań opiekuna nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek zabiegów medycznych czy też czynności pielęgniarskich) oraz doświadczenie wynikające z pracy z ludźmi.